Integració social

La FUNDACIÓ ASTRID 21 té com a objectiu principal que tota persona amb la Síndrome de Down o altre discapacitat psíquica tingui, com qualsevol altre persona, un lloc a la societat i la seguretat que podrà prosperar i millorar la seva qualitat de vida. König incorpora persones amb alguna discapacitat psíquica a la vida laboral. La FUNDACIÓ ASTRID 21 va reconèixer la tasca social de König amb el premi a l'empresa social i integradora 2009.

Fundació OSCOBE (Obra Social Comunitària de Bellvitge), és una entitat sense ànim de lucre, l'objectiu principal és atendre a joves en risc d'exclusió social de les comarques gironines oferint-los processos personalitzats d'inserció.

TRESC té L'objectiu principal d'oferir serveis de suport de formació i inserció laboral per a persones amb discapacitat i/o malaltia mental per tal que puguin participar en la societat en la que viuen en igualtat d'oportunitats i com a ciutadans/es de ple dret. ho fa a través de la inserció laboral a l'empresa ordinària i amb la metodologia de treball amb suport.